ETS Learn Vocabulary By Pictures 1.6 PDF Print E-mail
User Rating: / 4973
PoorBest 

 Phần mềm ETS Learn Vocabulary By Pictures giúp bạn học các vốn từ cơ bản trong tiếng anh bằng hình ảnh. Chương trình sẽ đưa ra các phương án bằng hình ảnh sau đó bạn sẽ đoán câu trả lời và chương trình sẽ cho bạn đáp án. Phần mềm này bao gồm:

-> Động vật (37)-> Dụng cụ gia đình (36)-> Bộ phận cơ thể người (12)-> Quần áo, trang phục (36)-> Màu sắc (12)-> Vườn (20)-> Nhạc cụ (36)-> Số (28)-> Trường học (20)-> Thể thao (32)-> Công cụ (20)-> Giao thông (28)-> Rau quả (19)

Tải về ở đây Image